De leiding

De muzikale staf bestaat grotendeels uit professionele muziekdocenten, soms aangevuld met gevorderde conservatoriumstudenten. Daarnaast zijn er oud-deelnemers die als junior staflid zowel ondersteunend als muzikaal hun deuntje meeblazen.

De muziekkampen worden georganiseerd door MG Muziekkampen, begin 2008 opgericht door Cathrine & Arthur Malcorps. Als piano- en muziekdocente in Noorwegen en Nederland heeft Cathrine haar sporen ruimschoots verdiend. Na haar muzikale opleidingen aan de conservatoria van Oslo en Utrecht heeft zij vanaf elke eerste les de vonk van enthousiasme op 'haar' leerlingen over laten slaan. Begin 2013 zijn Cathrine en Arthur tevens gestart met Muziekschool Baarn en in 2016 ook met Muziekschool Soestdijk, die anno 2023 samen ruim 400 leerlingen tellen en overigens geheel los staan van MG Muziekkampen. 

De muzikale staf stelt bij het begin van elk Muziekkamp - en in  goede wisselwerking met de deelnemers - een passend programma op. Daarbij wordt rekening gehouden met het niveau, de ervaring, leeftijd, muzikale achtergronden en bijzondere interesses van elke deelnemer.

Voor wat betreft de begeleiding van elk van de muziekkampen is het uitgangspunt dat er minimaal een staflid per 5 deelnemende kinderen is, maar meestal zijn er meer stafleden. Een maand voorafgaand aan het Muziekkamp kunnen deelnemers en ouders alvast kennismaken met de stafleden via de Muziekkamp Nieuwsbrief.

Omgangsregels stafleden en deelnemers -

Vóór, tijdens én na het Muziekkamp gelden er voor de stafleden regels omtrent de omgang met de deelnemers. Voor contact met deelnemers vóór of ná het Muziekkamp (dat niet zelden door de deelnemers zelf via social media met stafleden wordt gemaakt) geldt een plicht voor de stafleden om dit te melden aan de directie van MG Muziekkampen, die hierover vervolgens zekerheidshalve de betreffende ouders informeert. Tijdens de Muziekkampen geldt een strikte ‘zes-ogen-policy’. Stafleden zijn in principe nooit individueel samen met deelnemers. Alle stafleden hebben een verklaring ondertekend aangaande deze regels en omtrent hun onbesproken gedrag. Van begeleiders van 23 jaar en ouder wordt bovendien een VOG (verklaring omtrent het gedrag) verlangd.

Mochten er vragen zijn, bel ons gerust even op via
telefoon 06-27040973 of 06-45134090 en we vertellen je dan graag meer over de Muziekkampen.