Het programma

Groep 10-13 jaar & Groep 13-18 jaar

Op zondagavond komen de deelnemers - zowel de jongere als de oudere groep - tussen half acht en acht uur op de locatie aan. Er is dan tijd om samen met familie het huis en de tuin te verkennen en je plek op je slaapkamer in te richten. De andere deelnemers en stafleden leer je die eerste avond al snel kennen.

Het gaat er tijdens het muziekkamp vooral om dat je lekker met elkaar samenspeelt, in kleine ensembles of bandjes, en met verschillende instrumenten. Er wordt in allerlei stijlen (klassiek, rock, pop, jazz) muziek gemaakt, waarbij jouw eigen wensen als deelnemer het uitgangspunt zijn.

Natuurlijk maken we niet alléén muziek. We wisselen goed met andere activiteiten. Een middagje op het landgoed, een uitstapje, een filmavond, maar natuurlijk ook gewoon lekker chillen.

De stafleden zorgen ervoor dat iedereen tot zijn recht komt en de hele week met plezier beleefd wordt. Zij houden rekening met wat je kunt, met je leeftijd en met je eigen wensen.

We eten samen en houden rekening met wat je wel of niet mag eten. Tussendoor wordt gezorgd voor voldoende fruit en drinken. 

De week krijgt - na dagen van oefening in diverse samenstellingen - zijn hoogtepunt tijdens de bonte avond op donderdag, waarbij de deelnemers voor elkaar optreden en de avond afsluiten met disco. Op vrijdagmiddag wordt je opgehaald, maar voordat we in de namiddag vertrekken houden we vanaf 14.00 uur een uitvoering voor de ouders.

Groep 13-18 jaar

De oudere leeftijdsgroep heeft hun eigen slaapvertrekken in de accommodatie. Daarnaast verschilt het programma voor wat betreft de uitstapjes voor de twee groepen. De deelnemers uit de oudere groep mogen ’s avonds vanzelfsprekend langer opblijven.

Waar de leiding zorg draagt voor het bewaren van de waardevolle spulletjes van de jongere deelnemers, kunnen de oudere jongeren hun mobiele telefoon en dergelijke - voor eigen risico - op de slaapkamers bij zich houden. De mobiele telefoons mogen echter niet in het openbaar, noch na het slapen gaan gebruikt worden. Tijdens het Muziekkamp wordt géén alcohol aan de deelnemers verstrekt en is ook roken taboe.

Naar het aanmeldingsformulier